zaterdag 26 januari 2008

Architectuur en geschiedenis van het huis.

Er is ons niet veel bekend over de geschiedenis van de woning. Maar de vorige eigenaar heeft het in eigendom gekregen op 4 november 1947. Of er toen al sprake was van een woning of enkel over de grond is ons niet bekend. In ieder geval is het huis in delen gebouwd en mogelijks zelfs rond delen van een oudere woning.
Onder de vloer van de keuken vonden bij onze werken de resten van een andere vloer die toch wel heel wat lager gelegen was.

Ook bij de graafwerken buiten werden er stukken van gemetste muur teruggevonden. Aan de achtergevel zat er nog een stuk fundering in de grond. Uit goede bron hebben we vernomen dat er hier vroeger nog een "witloofkot" stond.
Op bepaalde plaatsen zijn er nog "naden" te zien van vroegere deuren. Ook bleek er vroeger in de kinderkamer een tweede deur te zijn geweest naar de gang. Langs hier werd dan vroeger het hooi naar de zolder gebracht.
Bij het verwijderen van de oude glas-in-loodramen hebben we ook de isolatie aangetroffen die destijds werd gebruikt. Het waren kranten uit de maanden september en oktober 1951.
Het omliggende weiland(zoals te zien op het verkavelingsplan) was allemaal in eigendom van dezelfde boer. Dit werd verkaveld en ondertussen zijn de 4 stukken bouwgrond allemaal bebouwd. Het achterliggende weiland is nog niet verkaveld en voorlopig zonder bestemming. Wij hopen van harte dat dit natuurlijk zo blijft en dat we dit mooie uitzicht kunnen behouden...


Wat betreft de architecturale stijl is de woning een langgevelhoeve.
Typisch voor armere streken – kempen en Hageland – is de hoevebouw volgens het principe “alles onder één dak”: de woon- en bedrijfsruimten en stallingen zijn naast elkaar onder één dak gegroepeerd. Waar mogelijk richt men de voorgevel van de hoeve naar het zuiden, om zo maximaal de zonnewarmte te benutten. Dit is ook zo bij onze woning, zij staat dan ook met de voorgevel haaks op de straat. Omdat de stal zich dadelijk naast het woongedeelte bevindt, kunnen de koeien letterlijk vanuit de keuken gevoederd worden. Bij ons zijn er uiteraard geen koeien meer. Als bouwmateriaal wordt meestal leem gebruikt, vanaf het einde van de 19e eeuw baksteen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten