donderdag 3 oktober 2013

Start

Inmiddels zijn de werken van start gegaan. Als eerste werden de oude ingebouwde kasten verwijderd en een laag muurtje dat de stal onderverdeelde. De aannemer ging van start na het bouwverlof en metste als eerste de muur waarachter de trap naar het bureau slash bibliotheek zal komen en waartegen de keuken zal komen.

Daarna hebben we het plafond van de toekomstige keuken volledig gestut en de scheidingsmuur weggehaald.
Ook de bovenkant van het vloerdek van de toekomstige bureau moest weggekapt worden zodat de steunmuur kwam te zweven en volledig rustte op de stutten. 
 
Een 380 kg zware stalen ligger kwam in de plaats om het geheel te ondersteunen.

Daarna begonnen we aan de afbraak van de volledig achtergevel. Deze was in slechte staat en er werd in samenspraak met de aannemer besloten om hem volledig af te breken, een fundering te gieten en met snelbouw en de gerecupeerde bakstenen een nieuwe volledig geïsoleerde gevel op te bouwen. Hiervoor diende het dak volledig te worden gestut. Afbraak en het kuisen van 3000 Beerse stenen deden we eigenhandig.